Staf in het kort

Staf werd geboren in Eindhoven en studeerde na de middelbare school Cultuurtechniek aan de Landbouwuniversiteit Wageningen. Hij startte zijn loopbaan als secretaris van de belangenvereniging voor agrarische jongeren in Nederland, het NAJK. Daarna werkte hij achtereenvolgens bij het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM), Rijkswaterstaat en de Dienst Landelijke Gebied (DLG).

Van 2000 tot 2010 maakte hij deel uit van de Tweede Kamerfractie van de PvdA.
Daarna maakte hij de overstap naar de lokale politiek en werd wethouder in Eindhoven (2010-2018).

Staf met VR-bril op krijgt instructie van meisje

Vanaf 2018 is Staf Depla zelfstandig bestuurder en als adviseur betrokken bij diverse organisaties. Tevens voert hij in opdracht van publieke organisaties onderzoeken uit en schrijft hij rapporten en aanbevelingen.