Staf Depla

Wethouder Eindhoven

In 2010 werd Staf, in zijn geboorteplaats, benoemd als wethouder. Eerst als wethouder Financiën, Dienstverlening & Organisatie, daarna in een tweede termijn als wethouder Werk, Economie, Beroepsonderwijs en Spoorzone. Daarnaast was hij eerste locoburgemeester van Eindhoven.

Staf leidt gesprek in raadszaal

In deze periode heeft Staf zich volop ingezet voor een sterke economische ontwikkeling van Eindhoven en haar regio. Zo kwamen er 130 miljoen rijksgelden voor de verbetering van het vestigingsklimaat Brainport Eindhoven (2018) en kwam de Brainport Nationale Actie agenda tot stand.

Daarnaast was hij mede-initiatiefnemer van de Brainport Industrie Campus waar de fabriek van de toekomst werd gerealiseerd, samen met de integratie van het beroepsonderwijs op de campus van innovatieve hightech maakbedrijven.

Als bestuurder in een publiek-private samenwerking met Volker Wessels speelde hij een belangrijke aanjagende rol toen midden in de crisistijd de succesvolle gebiedsontwikkeling van Strijp-S tot stand kwam. Ook stond hij aan de wieg van de ontwikkeling van Strijp-T.

Tegelijkertijd ontwikkelde Staf verschillende initiatieven om mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt een duurzame kans op werk te geven. Ook was hij initiatiefnemer van Impact040, een vereniging van bedrijven die zich inzetten voor de sociale agenda van Eindhoven.

Een reddingsoperatie voor de voetbalclub PSV zorgde voor duurzame financiële gezondheid voor de club zonder dat daarbij de gemeente opdraait voor de financiële risico’s. Ook kwam er op zijn initiatief een financieel reddingsplan en een herstructurering van de Dutch Design Week waardoor het voortbestaan ervan voor langere periode is veiliggesteld.

Die onvermoeibare sjouwer voor de stad is tegelijk ook bij uitstek een teamspeler. Het woordje ik, waarmee veel politici het merendeel van hun zinnen begint, komt niet snel uit zijn mond: bij hem is het vooral 'wij'.

Eindhovens Dagblad

Na twee termijnen besloot hij in 2018 dat het tijd werd voor een nieuwe stap. In het Eindhovens Dagblad (ED) verscheen op 23 mei 2018 een mooie terugblik onder de titel ‘Staf Depla: Acht jaar sjouwen voor de stad’. Hierin werd een aantal cruciale ontwikkelingen en mijlpalen uit zijn periode als wethouder nader belicht.
Uit het artikel: Depla is wethouder werk, economie en beroepsonderwijs. Maar hij doet veel en veel meer. “Ik trek de dingen wel naar me toe, ja. Dan kom ik weer iets of iemand tegen waarvan ik denk dat de stad er iets mee moet en dan ga ik daar mee aan de gang. Zo ga ik van het ene naar het andere."

Teamspeler die de overstap maakt: het gaat om het grote geheel.

Voor Staf Depla maakt het niet zo’n groot verschil welke rol je precies speelt, als je maar bijdraagt aan het gezamenlijke doel. Zo ziet hij ook zijn overstap van de landelijke naar de lokale politiek: een bijdrage leveren aan de maatschappij, knelpunten aanpakken, idealen verwezenlijken, het geheel beter maken – het kan ook vanuit een andere rol en positie. Hij vergelijkt het vaak met het runnen van een sportvereniging. De een is trainer, de ander materiaalman of schenkt koffie en de volgende zit in het bestuur. Na verloop van tijd wil je wel eens iets anders, maar je blijft betrokken en je bijdrage aan de club leveren. Iedereen is belangrijk, je doet het samen, het gaat om het grote geheel.

Lid Tweede Kamer

Gedurende 10 jaar maakte Staf deel uit van de Tweede Kamerfractie van de PvdA (2000-2010)

Hij trad op als woordvoerder onderwijs, pensioenen, integriteit, wonen, oude wijken en het maatschappelijk middenveld/maatschappelijk ondernemen.

Tweede Kamer

Staf Depla was een actief Kamerlid. Zo nam hij het initiatief voor de Initiatiefwet Banksparen. Deze wet maakte vanaf januari 2008 een einde aan monopolie van levensverzekeraars voor pensioensparen. Ook was hij Initiatiefnemer ‘Wijkaanpak’ en publiceerde als zodanig onder andere “Buurten voor bewoners” (2003 en 2005). Daarnaast was hij auteur van de initiatiefnota over gevolgen van de stelselwijziging in het huurbeleid in 2006. In 2015 schreef hij de initiatiefnota ‘Aanpak huisjesmelkers’.

Op het gebied van de ruimtelijke ordening was hij onder andere medeauteur van de toekomstvisie ‘Open land, groene steden, toekomstwaarde in de ruimtelijke ordening’ (okt 2001, Commissie Peper) en mede-initiatiefnemer van de Initiatiefwet Aanpassing wet voorkeursrecht gemeenten.

Ook schreef hij het boekje ‘Vmbo: ruim baan voor talent’ (2009) en een reeks artikelen over maatschappelijk ondernemen: ‘Vermaatschappelijking maatschappelijk middenveld’.

“Je kansen in je leven mogen niet afhangen van de plek waar je wieg toevallig heeft gestaan.” Staf Depla bij zijn afscheid van de Tweede Kamer.

Voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2010 gaf hij aan niet als kamerlid te zullen terugkeren en een rol ambieerde in de lokale politiek.


Met een brief aan de Tweede Kamer neemt hij afscheid. Daarin gaat hij nader in op zijn politieke drijfveer is. Een fragment uit de brief:

“Tien jaar geleden ben ik de politiek ingegaan. Mijn drijfveer was en is dat je kansen in je leven niet mogen afhangen van de plek waar je wieg toevallig heeft gestaan. Helaas is dat nog steeds het geval. Je postcode is van veel te grote invloed op je toekomst. De afgelopen 10 jaar heb ik me ingezet om die invloed kleiner te maken. Daarbij heb ik geprobeerd kansen voor de kinderen op het vmbo te verbeteren. Ik heb een bijdrage geleverd aan beperking van de huurstijging. Natuurlijk heb ik soms ook mensen op de tenen gestaan. Zoals bestuurders van corporaties en onderwijsinstellingen die zich meer zorgen leken te maken over hun eigen positie dan over de kwaliteit van het wonen of van het onderwijs. Sommige mensen dachten dat het een persoonlijke vendetta was. Ik kan die mensen geruststellen. Het ging niet om hen persoonlijk. Maar het ging om mijn ideaal iets te kunnen doen aan de postcode-samenleving. Dat was mijn drijfveer in de Tweede Kamer. En dat zal ook in Eindhoven mijn drijfveer blijven.”